Java: Mula Belajar

Java ialah bahasa pengaturcaraan yang terkenal, yang direka untuk mempunyai kebergantungan pelaksanaan yang lebih rendah. Ia digunakan secara meluas untuk membangunkan aplikasi Java dalam komputer riba, pusat data, 'console' permainan, superkomputer saintifik, telefon bimbit dan lain-lain. Jika anda baru dalam pengaturcaraan atau baru dalam Java, kursus ini akan membolehkan anda memulakan pengaturcaraan dalam Java.

What you'll learn

Jika anda belajar pengaturcaraan buat kali pertama, atau jika anda datang dari bahasa pengaturcaraan yang berbeza, kursus ini akan memberi anda asas untuk pengaturcaraan dalam Java.

Dalam kursus Java untuk Pemula ini anda akan belajar:

  • Jenis aplikasi yang boleh dibina dengan Java, dan platform yang akan digunakan.
  • Seterusnya, anda akan meneroka asas Java, belajar daripada contoh-contoh Java.
  • Akhir sekali, anda akan menggunakan pengetahuan Java anda untuk membuat dan mengubah suai projek.

Isi kandungan

  Apa itu Java
  Kuiz	
  Penggunaan Java
  Kuiz
  Kuiz 
  Main 
  Kuiz 
  Koma bertitik di dalam Java 
  Kuiz 
  Kuiz
  Komen di dalam Java 
  Kuiz 
  Komen lebih sebaris
  Pembolehubah
  Kuiz	
  Pemalar
  Kuiz
  Jenis Data
  Kuiz	
  Jenis Data 2
  Kuiz
  Saiz Data
  Kuiz
  Mendapatkan input pengguna
  Kuiz	
  Kuiz
  Pengenalan
  Operasi Tambah dan Tolak	
  Kuiz
  Operasi Darab dan Bahagi
  Kuiz
  Modulo
  Kuiz
  Pengenalan 	
  Struktur Kawalan Pilihan
  Kuiz	
  Kuiz
  Operator Hubungan
  Kuiz	
  If, else if dan else
  Kuiz
  Kuiz
  Operator Logikal
  Operator Logikal AND	
  Kuiz
  Kuiz
  Operator Logikal OR
  Operator Logikal NOT
  Kuiz
  Struktur Kawalan Ulangan
  Struktur Kawalan Ulangan for	
  Kuiz
  Kuiz	
  Struktur kawalan ulangan while
  Struktur Kawalan Ulangan do…while	
  Kuiz
  Latihan topikal
  Pengenalan	
  Ralat Sintaks
  Kuiz
  Ralat Masa Larian
  Kuiz
  Ralat Logik
  Kuiz
  Kuiz Ralat
  Pengenalan	
  Struktur Tatasusunan(Array)
  Kuiz
  Pengisytiharan Tatasusunan dengan Nilai awal
  Mengakses nilai-nilai data yang terdapat dalam tatasusunan
  Kuiz
  Menukarkan nilai-nilai data yang terdapat dalam Tatasusunan
  Mengira Panjang Tatasunan
  Kuiz
  Mengunakan Pengulangan (for loop) dengan Tatasusunan	
  Kuiz
  Latihan topikal
  Pengenalan	
  Membuat Subatur
  Memanggil Subatur
  Kuiz
  Subatur dengan Parameter
  Kuiz
  Subatur dengan Nilai Pulangan
  Kuiz
  Melakukan operasi Aritmetik dengan Subatur Cara khas daripada kelas Math dalam Java
  Latihan topikal

Soalan Lazim Kursus

Java ialah bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek yang digunakan secara meluas dan platform perisian yang berjalan pada berbilion peranti.

Dalam kursus ini, anda akan mempelajari semua tentang pengaturcaraan Java untuk mereka yang benar-benar baru dalam pengaturcaraan. Anda juga akan belajar tentang teknik bahasa Java untuk mereka yang baru menggunakan Java. 

Java digunakan sebagai bahasa bahagian server bagi kebanyakan backend projek, termasuk yang melibatkan data besar dan pembangunan Android.

Tiada prasyarat untuk kursus ini. Tiada pengetahuan Java terdahulu diperlukan.

Kursus ini adalah untuk sesiapa sahaja yang ingin belajar Java. Sama ada anda baru dalam pengaturcaraan atau baru dalam Java, kursus ini adalah untuk anda.

Penerbit

Wan Muzaffar
Executive Director “We wish to empower the education system in Malaysia especially in Programming by providing first-class, industry leading education.”
Bersedia untuk meningkatkan kemahiran?
ms_MYMalay